CNC obrada se odnosi na mašinsku obradu metala sa CNC alatima za obradu, CNC obrada je način proizvodnje metala gde postavljeni kod kontroliše mašine tokom procesa proizvodnje.Usluge TTM CNC obrade koriste metode subtraktivne proizvodnje, što znači da se materijali uklanjaju u procesu proizvodnje, što je suprotno od aditivne proizvodnje (kao što je 3D štampa).TTM usluge CNC obrade koriste najnoviju proizvodnu tehnologiju za pružanje funkcija glodanja i tokarenja kako bi se osigurali dobri rezultati za visoku preciznu obradu.